TenneT combineert deze nieuwe 380 kV-verbinding met de bestaande 150 kV-verbinding van Doetinchem naar Winterswijk. Daardoor verdwijnt die verbinding uit de Doetinchemse wijken De Huet en Wijnbergen. De 150 kV-verbinding naar Zevenaar wordt vanaf Langerak over een lengte van 4 kilometer ondergronds gelegd in het tracé van de nieuwe gecombineerde verbinding. Station Langerak wordt uitgebreid met 2 schakelvelden. Na ingebruikname van de nieuwe verbinding worden de dan overbodige bovengrondse 150 kV-verbindingen gesloopt.

De nieuwe elektriciteitsverbinding met Duitsland bestaat uit 54 zogenaamde Wintrackmasten en is ongeveer 22 kilometer lang. De realisatie van deze nieuwe elektriciteitsverbinding behelst de volgende activiteiten:

 • inrichting van bouwterreinen en bouwwegen;
 • ontwerpen en realiseren van de mastfundaties;
 • aanpassingen aan infrastructuur om de transporten mogelijk te maken;
 • verkeersveiligheidsmaatregelen;
 • oprichten van de masten;
 • beschermende maatregelen voor de natuur;
 • plaatsen van beschermjukken zodat water, wegen en het spoor op een veilige wijze gepasseerd kunnen worden;
 • aanbrengen van de geleiders;
 • bedrijfsklaar opleveren van de verbinding;
 • verwijderen van de bouwwegen en herstellen van het gebied.

Om de oude 150 kV-verbinding aan te kunnen sluiten op de nieuwe elektriciteitsverbinding, worden gelijktijdig door andere partijen werkzaamheden verricht aan deze oude verbinding. Het betreft hier onder andere de volgende werkzaamheden:

 • door Reddyn, de voor TenneT en Liander gezamenlijke serviceprovider op het gebied van hoogspanning en complexe middenspanning, wordt ter hoogte van Doetinchem een deel van de bestaande 150 kV bovengrondse leiding vervangen door een ondergronds kabel;
 • het op drie plaatsen uitkoppelen vanaf het nieuwe 150/380 kV-traject naar de bestaande 150 kV-verbinding;
 • het aanbrengen van een tijdelijke 150 kV-noodverbinding op het traject waar de huidige 150 kV-verbinding op hetzelfde tracé loopt als de nieuw te realiseren 150/380 kV-verbinding.

Meer informatie en achtergronden en achtergronden vindt u op:

www.doetinchem-wesel380kv.nl