De heiwerkzaamheden voor de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380 kV vorderen gestaag. Inmiddels zijn de heiwerkzaamheden voor 14 van de 54 locaties gereed.