Op dit moment zijn géén afsluitingen van wegen voorzien. Wel dient u rekening te houden met (zwaar) bouwverkeer op de openbare weg.