Toegang tot de bouwplaats

Voordat u als bezoeker toegang kunt krijgen tot de bouwplaats, dient u eerst een online veiligheidsinstructie te volgen. Aansluitend op deze veiligheidsinstructie wordt aan de hand van een paar vragen vastgesteld of de instructie is begrepen. Daarbij dient u tevens enkele gegevens te verstrekken. Wanneer u de vragen succesvol heeft beantwoord, krijgt u een e-mail met een bevestiging van de instructie. Deze bevestiging dient u af te drukken en bij u te hebben tijdens uw bezoek. Op de bouwplaats is, ook voor bezoekers, het dragen van veiligheidsschoenen, een oranje veiligheidsvest of –jas en helm verplicht. Indien u deze zelf niet heeft, zullen deze u ter plaatse tijdelijk ter beschikking worden gesteld. Tot slot dient u een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben in de vorm van een identiteitskaart of paspoort.

De veiligheidsinstructie kunt u hier volgen.


Melden op de bouwplaats

Uw contactpersoon waarmee u de afspraak heeft, geeft aan waar u zich op de bouwplaats moet melden bij aankomst. Zo nodig ontvangt u van hem/haar ook een routebeschrijving. Ter plaatse meldt u zich direct bij uw contactpersoon. Uw contactpersoon zal u gedurende het gehele bezoek (laten) begeleiden.
 

Aanvullende bouwplaatsregels voor bezoekers:

  • U betreedt nooit alleen de bouwplaats!
  • U volgt de aanwijzingen en instructies op van uw begeleider. 
  • U draagt te allen tijde de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • U blijft op de looppaden, houdt afstand tot de werkzaamheden en klimt nergens op of in.