Toegang tot bouwplaats

Voordat u als leverancier toegang kunt krijgen tot de bouwplaats, dient u eerst een online veiligheidsinstructie te volgen. Aansluitend op deze veiligheidsinstructie wordt aan de hand van een paar vragen vastgesteld of de instructie is begrepen. Daarbij dient u tevens enkele gegevens te verstrekken. Wanneer u de vragen succesvol heeft beantwoord, krijgt u een e-mail met een bevestiging van de instructie. Deze bevestiging dient u af te drukken en bij u te hebben tijdens uw bezoek. Op de bouwplaats is het dragen van veiligheidsschoenen, een oranje veiligheidsvest of -jas, en helm verplicht. Indien u deze zelf niet heeft, zullen deze u ter plaatse tijdelijk ter beschikking stellen. Tot slot dient u een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben in de vorm van een identiteitskaart of paspoort.

De veiligheidsinstructie kunt u hier volgen.


Registreren

Indien u werkzaamheden verricht op de bouwlocatie (b.v. laden en lossen) is, in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid, tevens registratie noodzakelijk. Deze registratie vindt plaats met behulp van een speciaal beveiligd registratiesysteem. Hiermee wordt tevens de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd. Uw werkgever dient u te registreren in dit systeem. Hiertoe wordt door ons een inlogcode verstrekt aan uw werkgever waarmee via internet toegang wordt verkregen tot het registratiesysteem. Deze registratie dient tijdig plaats te vinden. Zonder deze registratie krijgt u geen toegang tot de bouwlocaties!


Melden op de bouwplaats

Bij verstrekking van de lever-/transportopdracht wordt aangegeven waar u zich op de bouwlocatie dient te melden en bij wie. Ter plaatse dient u zich direct te melden bij deze contactpersoon. Over het algemeen is dit de verantwoordelijke uitvoerder. Vervolgens ontvangt u nadere instructie over de lokale risico’s, veiligheidsmaatregelen en specifieke veiligheidsregels. 
 

Transportroutes

Klik hier voor een overzicht van alle afleveradressen en bijbehorende transportroutes (advies dan wel voorgeschreven). 


Bouwplaatsregels

Naast de specifieke instructie die u ter plaatse ontvangt, zijn tevens de algemene Bouwplaatsregels van toepassing. Hiervan dient u vooraf kennis te hebben genomen.