Toegang tot bouwplaats

Alle medewerkers van de opdrachtgever, hoofdaannemer, onderaannemers en nevenaannemers die werkzaamheden gaan verrichten op de bouwlocatie(s) krijgen pas toegang tot de bouwplaats nadat zij zich eerst hebben laten registreren. Tevens dienen alle medewerkers een online veiligheidsinstructie te volgen. Aansluitend op deze veiligheidsinstructie wordt aan de hand van een paar vragen vastgesteld of de instructie is begrepen. Daarbij dient u enkele persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u de vragen succesvol heeft beantwoord, krijgt u een e-mail met een bevestiging van de instructie. Deze bevestiging dient u af te drukken en bij u te hebben tijdens aanmelding op de bouwplaats. Daarnaast dient u een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben in de vorm van een identiteitskaart of paspoort. 

De veiligheidsinstructie kunt u hier volgen.


Registreren

Omdat u werkzaamheden verricht op de bouwlocatie is, in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid, registratie noodzakelijk. Deze registratie vindt plaats met behulp van een speciaal beveiligd registratiesysteem. Hiermee wordt tevens de bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd. Uw werkgever dient u te registreren in dit systeem. Hiertoe wordt door ons een inlogcode verstrekt aan uw werkgever waarmee via internet toegang wordt verkregen tot het registratiesysteem. Deze registratie dient tijdig plaats te vinden. Zonder deze registratie krijgt u geen toegang tot de bouwlocaties!


Melden op de bouwplaats

De eerste keer dat u op de bouwlocatie komt, dient u zich te melden bij de verantwoordelijke uitvoerder ter plaatse. Vervolgens ontvangt u nadere instructie over de aanwezige risico’s, veiligheidsmaatregelen en specifieke veiligheidsregels ter plaatse.


Dagelijks aan- en afmelden

Tijdens uw intake op de eerste dag op de bouwplaats wordt uw vingerafdruk ingelezen en gekoppeld aan u persoonsgegevens. Vervolgens dient u, iedere dag dat u op de bouwplaats komt werken, uzelf aan te melden bij aankomst en af te melden bij vertrek. Dit doet u met behulp van een vingerscanner die op diverse plaatsen aanwezig zijn. Hierover krijgt u nadere instructie tijdens de intake op de eerste dag. Met de vingerscan komt uw privacy niet in gevaar. Hoe dit geborgd is kunt u lezen in het document “toelichting op de vingerscan”. 


Bouwplaatsregels

Naast de specifieke instructie die u ter plaatse ontvangt, zijn tevens de algemene bouwplaatsregels van toepassing. Hiervan dient u vooraf kennis te hebben genomen.